imageFRT

Filosofi

Det er vigtigt for os mennesker, at der er plads til en slags frihedsfølelse af at blive interesseret sig for og forstået! – også plads til at forstå og interessere sig for sig selv – og bestemme selv!

For at lykkes i det, må man både se og lytte, og følelsesmæssigt knytte an opmærksomt, og handle begejstret og ansvarligt, i en 1+1 = bliver til mangt og meget oplevelse.

Der er meget, som i livets løb kan forhindre dette og det kan sagtens være sådan, at man aldrig har følt, at man rigtigt har haft chancen.

Der er to mulige måder at gribe virkelighedens sådanne situationer på – enten kæmpe i mod dem! eller acceptere, som det nu engang er!

I begge tilfælde kan der være nogle vanskelige problemstillinger at løse, og nogle ærlige leveregler at lære. Der kan komme symptomer at tage sig af, og der kan opstå sygdomme at helbrede. Alt sammen, kan der være brug for forståelse og hjælp til.

Vigtigst for at du – og hjælpen til dig – kan ske fyldest, er det, at du føler dig mødt og set, og at du er tryg og tilpas her i samtalen og samværet, så du er i stand til at lære at løse dine problemer, ud fra den indsigt du får, og til at hele dine sår bedst muligt, netop som du gerne vil.

I løbet af den første samtale vil du ha` en fornemmelse af, om det lykkes for os.

De forandringer, som sker her i løbet af sessionen, sker meget ved at jeg healende lytter opmærksomt til dig/jer ”længe nok” – så både du/I og jeg ved, hvor dit/jeres kerne problem er og hvordan du/I træder over dig/jer selv og så også hvordan du/I løser dette.

Når du på én gang bliver set, hørt og læst i en healende samtale, sålænge du har brug for det, så får du et bevidstheds- og energiløft og bliver så klar, at du er i stand til at se og sætte din egen udviklingsmæssige retning, helt efter din sjæls intuition og forståelse. Du bliver healende behandlet i Nuet både af dig selv og af mig, hvilket letter.

Skulle du have fået f.eks. en sygdom, så vil du i løbet af de 50 min. opleve selv at vide nøjagtigt, hvad du skal gøre for at blive helt rask. Og du mærker at negative følelser og træthed forsvinder som dug for solen og de vil undgås fremadrettet.

  • Tag alle dine beslutninger ud fra, hvad du føler, fornemmer og vil – ikke ud fra hvad du tænker!
  • Gør aldrig noget ”kun” for andres skyld. Gør det kun, når du føler du skal
  • Pas på dig selv først og fremmest! Øv dig i at frigøre dig fra alt. Først når du er frigjort, kan du være tro over for dig selv. Hav altid god samvittighed med dine beslutninger – fordi det er dine beslutninger.
  • Lad aldrig andre bestemme over dig – også selvom det er i en god mening (især når den, der påvirker dig, ikke har den tilstrækkelige viden og indsigt til at guide dig).

Jeg støtter dig i alle dine beslutninger – også selvom jeg kan se, at du kommer på afveje. Det er dig der bestemmer, og du vælger selv din vej. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, hvilke beslutninger du tager, så jeg kan guide dig – men det er altid helt op til dig at gøre det, du føler, fornemmer og vil.