imageFRT

Børn

Jeg har altid følt, at børn er klogere end deres forældre! – og også i mange henseender end mig! – i hvert fald i forhold til, hvad de – børnene – har brug for!

Denne visdomsforskel er blevet væsentlig større de senere år, for det går så stærkt og børn nu fødes med en meget, meget højere bevidsthed og intelligens og med et andet kodeks: “Du må ikke bestemme over mig”. (De skal jo redde jorden!)

Dog efter mange års øvelse – og nu efter at have lært at praktisere de helt ægte ærlige leveregler, som netop svarer til deres bevidstheds niveau og kodeks – er det let at hjælpe.

Allerede i graviditeten kan det ofte give problemer for barnet, da det allerede her kan opleve sig meget forskellig fra sine forældre – som jo er født og opdraget i en anden tid og med et andet kodeks: ” Du må ikke slå ihjel ”- og derfor kan barnet ofte let komme til at opleve sig misforstået og misbehandlet – allerede fra så tidligt af.

Dette til trods for at forældrene og familien efter bedste evne og vilje gør sit aller, aller bedste for barnet.

Jeg var den første privatpraktiserende sundhedsplejerske i København og tjente min løn i nogle år ved at hjælpe familier, der havde grædende spædbørn – som regel var 1-2 besøg nok.

Dengang – som Nu som privatpraktiserende psykoterapeut – er ubalancerede børn ikke det, der umiddelbart har mit fokus, men der i mod forældrene til disse børn – den individuelle far og den individuelle mor eller de to sammen – så kan børnene “løbe ud at lege / holde fri/ slappe af / falde i søvn / lægge sig til ro på fars eller mors skød og lignende “… imens.

For når far og mor lærer at forstå deres lille eller store barn og dets behov og hvordan det er at leve med kodekset: ” Du må ikke bestemme over mig ” og når far og mor lærer at praktisere de helt ægte ærlige leveregler, både for sig selv og sammen med børnene i familien, så trives børnene og så behøver man absolut ingen bekymring at gøre sig for dem!

Overhovedet! – og man bliver også selv meget bedre til at passe på sig selv!

Og de – børnene – de er i virkeligheden de vidunderligste, resource stærke, selvstændige og meget søde børn, som vi beriges med i tiden, og de klarer sig selv på deres aller bedste vis!!

  • når blot de grundlæggende bliver forstået og respekteret, helt lige som de er!
  • i stedet for, som det så ofte desværre let kan komme til at ske helt fra begyndelsen af, at de må komme til at føle sig ikke-forstået og forkerte og blive urolige og imod…

Så mit bedste råd til jer forældre og familier er:

Vær opmærksom på at forstå og respektere, at jeres børn i dag er anderledes selvstændige og født med selv at vide rigtig rigtig meget og med at kunne klare sig selv og skaffe sig al yderligere viden, når de har brug for det, og, at de er født med, at de kan føle og være helt anderledes end os.

Og lær så tidligt som muligt at praktisere helt enkle, ærlige – men specielle – leveregler, så børnene ikke behøver at køre af sporet og få problemer, som måske kunne ende ud i, at de er misforstået og måske bliver diagnosticeret og måske henvist til en medicin, hvilket er helt unødvendigt og rigtig ulykkeligt for dem.