imageFRT

Psykoterapi

Når jeg hjælper Dig, gør jeg det i en ramme af Intensiv Dynamisk Korttids Psykoterapi (Intensive Dynamic Short-Term Psychotherapy, som forkortes til ISTDP). Det er en nyere udviklet naturvidenskabelig samtaleform, med en mere Holistisk tilgang og med dokumentation for god effekt ved de fleste mentale, psykiatriske og fysiske problemer, symptomer, sygdomme og dybe forstyrrelser. ISTDP formen er bygget op over en sammensætning og en mestring af det mest virksomme i : Dynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, adfærds terapi, psykoanalytisk terapi og for mit vedkommende også krop/gestaltterapi og præterapi – alle former som kan komme hjælpsomt i spil i terapien efter behov.

Præterapi er udviklet til at bringe balance hos f.eks. demente, dybt psykisk syge og børn – i det hele taget til at komme til at kende og forstå sine før sproglige og ikke sproglige oplevelser og følelser.

ISTDP-metoden, og de tilhørende særligt udviklede tekniker, anvendes efter den enkeltes behov for hjælp til at mærke, kende og forstå, hvad kroppen og sindet gemmer på, af netop dine følelser og angstspændinger, forsvarsmønstre og indre – måske ubevidste – tillærte overbevisninger. Du får også hjælp til at overvinde dine eventuelle modstande mod det gode, dig selv og til at kende, forstå og rumme dine sande ofte smertefulde og angstprovokerende følelser, som har været skubbet af vejen.

Jeg benytter mig desuden af at kende til og have lært af, at i forbindelse med Jordens seneste evolution den 21. december 2012.

hvor der skete et nyt energi og bevidsthedsskifte, hvor alle mennesker på jordkloden fik klargjort et energicenter i hjernen, som bl.a. gør det muligt for os, at frigøre os fra vore byrder og gamle mønstre og angst, på en hurtigere og lettere måde. Og hvor det så er blevet muligt at få en ny forståelse, og en helt enkel måde at løse problemer, symptomer, sygdom og dybe forstyrrelser på. Det er mindre ressource krævende og resultatet kommer hurtigt og er dybt og naturligt og ” hele vejen rundt” !!

Forståelsen af ærlige, enkle leveregler/principper indebærer, at man får en dybere erkendelse af det faktum, at alt er energi, at fokus styrer energien og at alt uhindret kan bevæges og kan bevæge sig meget hurtigt og enkelt. Det er dette ”uhindret”, der er i fokus her, og mindre, hvad forhindringen egentlig består af, og at den er der!

Helbredelses- og udviklings processen er straks i gang og lettes og fordybes og befordres, og uanset hvad og hvordan og hvem man er, så kommer man umiddelbart straks i en positiv tilstand!
Du oplever hurtigt følelser, kropssansninger og en mavefornemmelse for, hvad der mærkes rigtigt for dig, så du allerede fra start kan foretage dine valg, og kan handle her indefra og ud i dit liv.

Det giver mening og glæde. Man føler sig lettere og tilfreds, og man får en følelse af håb og sikkerhed og frihed, som bryder igennem hos dig og som breder sig mere og mere i dig i en on-going livsproces.